Kennisbank

Welkom bij onze kennisbank

Deze kennisbank is speciaal voor leden van de Discus Club Holland.

Met deze kennisbank willen we als club kennis over alles wat te maken heeft met Discusvissen delen met de leden. en kent de volgende categorieën:

  • Discusvissen
  • (oude) clubbladen
  • Techniek
  • Voeding
  • Ziekten
  • FAQ (Frequently Asked Questions, oftewel veelgestelde vragen)
  • De beste tips van onze leden

We hopen dat deze kennisbank u helpt de kennis over Discusvissen te vergroten. Mochten er onderwerpen missen, laat ons dat weten dan proberen we hiervan de kennis toe te voegen.

Discusvissen

Smaak bepaalt voor een groot deel wat we een mooie discusvis vinden. Er is veel te krijgen, maar ook veel niet. Meer over de kwekers, de soorten en de bijvissen.

Ziektes

Kennis op het gebied van ziektes is handig voor het moment dat er problemen optreden. Hier gaan we ook in op de preventieve maatregelen waardoor de hobby nog leuker blijft.

Discusvis uit de Rio Purus, deze ontspringt in Peru en is 3200 km lang.

Clubbladen

Oude clubbladen vormen een schat aan informatie over alle facetten van de hobby. Kweken, mineralen, filtertechnieken, reizen, kampioenschappen, er is allemaal al over geschreven.

Voeding

Droogvoer, diepvriesvoer en levend voer. Er is veel verkrijgbaar, maar wat past er goed bij mijn vissen en aquarium filosofie? De pro ’s en con ’s van runderhart?

Techniek

Of we het nu willen of niet, het houden van discusvissen brengt techniek met zich mee. Lees hier meer over verlichting, filtratie, verwarming en nog veel meer.

Tips van de deskundigen

Dr. Gerald Bassleer

Dr. Gerald Bassleer

Vispatholoog

Vissen worden ziek door stress & pathogenen

Nikki Bouwmans

Nikki Bouwmans

Onderzoeker visgeneesmiddelen

Problemen in het aquarium: Beter voorkomen dan genezen

Ernst van Genne

Ernst van Genne

Na de eerste Discusreis 20 jaar geleden te zijn besmet zijn met het ‘Zuid Amerikaans reisvirus’ is een pluspunt in mijn leven

De laatste berichten in onze kennisbank

Discus Club Holland is gestopt.

Gisteren is tijdens de Algemene Leden Vergadering unaniem besloten om Discus Club Holland op te heffen omdat er geen bestuursleden zich hebben aangemeld om de club voort te zetten. Het spijt ons zeer dat om die reden deze site ook gesloten gaat worden binnenkort.

Lees meer

Veelgestelde vragen

Discus vissen houden brengt soms wat vragen met zich mee

Hoeveel discusvissen kunnen er in mijn aquarium?

Een gezonde leefomgeving voorkomt stress en brengt onze discusvissen het beste tot zijn recht. Een oude vuistregel zegt 50l per volwassen dier. Het is afhankelijk van de inrichting van de bak; voldoende verstop plekken, waterkwaliteit; voldoende filtercapaciteit en waterverversing, grootte van het aquarium en de grootte van de vissen zelf.

Uit hoeveel discusvissen bestaat een groep?

Met uitzondering van een kweekkoppel voelen discusvissen zich het best in groepsverband. Hoe groter de groep, hoe meer de agressie van de dominantste vis verdeeld wordt over de groep. Uiteindelijk wordt de groep als geheel hier ook stabieler door. Een minimum van 8 discusvissen is aan te raden, maar dit is geen heilige waarde.

Aan welke waterwaarden moet het aquariumwater voldoen?

Voor wildvang discussen kan dit best kritisch zijn. Zacht en zuur water dat het liefst een zo groot mogelijke gelijkenis heeft met de biotoop van afkomst heeft de voorkeur. Via deskundige begeleiding kan er via een lange overwen periode met wat minder zure en hardere waterwaarden worden volstaan. Nakweek kan vaak wel op Nederlands en Belgisch kraanwater worden gehouden. Laat je hierover goed informeren door de visleverancier.

Wat is een goed filtersysteem voor een discusaquarium?

Het filtersysteem moet voldoende capaciteit hebben om het in te hoge concentratie giftige ammoniak om te zetten in nitriet en daarna nitraat. Het nitraat verwijderen we grotendeels door waterverversing. Omdat discusvissen grote vervuilers zijn moet het filter voldoende bacteriën kunnen huisvesten om dit snel te kunnen doen. Het filter zorgt ook voor de stroming in het aquarium. De door de fabrikant opgegeven pompcapaciteit is niet reëel. Als vuistregel kunt u dit rustig door drie delen om aan de praktische capaciteit te komen. Let hierbij op bij de selectie van het filter.

Welk voedsel geef ik aan mijn discusvissen?

Laat u hierbij ook goed voorlichten door uw visleverancier. Food-stress is een reëel gevaar voor onze discusvissen. Er wordt vaak runderhart gevoerd. Houdt er dan rekening mee dat het aquariumwater 30°C is. Anders verteert runderhart niet goed in het darmstelsel. Ook kunnen de vissen ziek worden door voer besmet met Mycobacterium. Vistuberculose is niet te genezen dus preventie is van het grootste belang. Mycobacterium kan in levend voer en diepvriesvoer voorkomen. Een goede fabrikant voert laboratorium analyses uit. Vraag dit na voordat je het voer aanschaft.

Hoe kan ik mijn aquariumwater zachter en zuurder maken?

In grote delen van Nederland en België is het leidingwater, waarmee wij regelmatig grote hoeveelheden water verversen, te hard en te basisch. Door gedeeltelijk met osmose water te verversen maken wij het water al wat zachter. In het filter kan, in de handel verkrijgbaar, turf worden geplaatst. Hiermee wordt het water zuurder en worden er tevens sporenelementen aan het water toegevoegd. Blijf altijd de waterwaarden meten en extra vaak wanneer er veranderingen plaats vinden.

Wat zijn de grootste uitdagingen van het houden van discusvissen?

Verleiding, discipline en impulsief handelen. Wanneer we ergens mooie discusvissen of bijvissen aantreffen voor bij de huidige bezetting is de verleiding moeilijk te weerstaan. Als er geen draaiend (quarantaine) aquarium leeg staat is dit geen goed idee. Discipline is natuurlijk nodig voor het onderhoud. Met name vanwege de grote vervuiling van discusvissen is continuïteit hierin van groot belang. Bij problemen moet men de neiging tot impulsief handelen onderdrukken. Probeer, eventueel met hulp, de oorzaak van het probleem vast te stellen voordat je tot actie overgaat. Het succesvol houden van discusvissen heeft veel met preventie te maken. Als dit op orde is, beleef je heel veel plezier aan de hobby.

Waar moet de inrichting van mijn show aquarium aan voldoen?

De natuurlijke biotoop van de discusvis is in feite vrij sober. Een bodem van zand, wortelhout en gevallen bladeren. Liefhebbers die dicht bij een biotoop inrichting willen blijven hebben ook vaak Echinodorus. Zoals met ieder aquarium is de inrichting een kwestie van smaak. Biedt in ieder geval voldoende schuilplaatsen en vermijdt scherpe stenen of scherp grind. Zorg ook voor een goede doorstroming van de bak zodat de temperatuur en waterverversing goed verdeeld is.

Mijn vis is ziek, wat heeft die?

Bacteriële infectie, head-and-lateral-line syndrome, gatensyndroom, kieuw wormen, inwendige wormen, discuspest, oude witte stip, nieuwe witte stip, gele stip, vistuberculose of anders. Met andere woorden: Een juiste diagnose in een vroeg stadium is essentieel. Ga er dus direct mee aan de slag. Raadpleeg een bevriende professional uit het vak of een deskundige van de club. Een eigen diagnose kan bijvoorbeeld door bassleer te raadplegen. Houdt er rekening mee dat voor een correcte diagnose microscopisch onderzoek noodzakelijk kan zijn.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This